Меню
Кошик

Публічний договір-оферта

1. Загальні положення

1.1. Цей публічний договір-оферта є офіційною пропозицією ФОП Бєлова Павла Олександровича (далі - Продавець) укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (далі - Договір), та містить Публічну оферту (пропозицію), що розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця elven.garden (далі - Інтернет-сайт).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції (оферти) Продавця укласти Договір, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Публічного договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Визначення термінів

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.1. «товар» - продукція та супровідні предмети відповідно до каталогу, розміщеного на Інтернет-сайті;

2.2. «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення Договору в електронній формі.

2.3. «Продавець» - ФОП Бєлов Павло Олександрович, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

2.4. «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

2.5. «замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Публічного договору.

3.2. Цей Публічний договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

обробку та доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Публічного договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, що представлений в Інтернет-магазині та є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, менеджер Продавця зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного товару, чи скасувати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата онлайн банківськими картами Mastercard і Visa.

5.2. Післяплатою. 

5.3. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин має право скасувати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де відбувається видача замовлень, або доставка здійснюється кур'єром транспортних компаній за вказаною адресою Покупця.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

7. Права і обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за Договором в разі порушення Покупцем умов цього Публічного договору.

7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Публічного договору.

7.3. Покупець має право:

7.3.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;

7.3.2. оформити Договір в електронній формі;

7.3.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Публічного договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Публічного договору в порядку, передбаченому цим Публічним договором та законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд товару;

8.2.2. за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

8.2.3. за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

8.2.4. за затримку і перебої в наданні послуг (обробка замовлення і доставка товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.2.5. за протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи за порушення морально-етичних норм.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Публічного договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Публічного договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Публічного договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти їм розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Публічного договору-оферти за умови попередньої публікації його на сайті https://elven.garden;

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет;

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Публічного договору-оферти.

9.5. Фактичною датою Договору в електронній формі між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

10. Порядок повернення товару

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться відповідно до законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

10.4. Форма, яку необхідно заповнити для повернення товару, знаходиться за посиланням https://elven.garden/return-info

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин elven.garden має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.


Редакція від 24.03.2021 року

м.Київ, Україна, ФОП Бєлов Павло Олександрович.