Меню
Кошик

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт elven.garden (далі - Інтернет крамниця), розташований на доменному імені elven.garden, може отримати про Користувача під час використання Інтернет крамниці, його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - співробітники які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.4. «Власник персональних даних» - ФОП Бєлов Павло Олександрович, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює складові цих даних та процедури їх обробки.

1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання уповноваженими співробітниками або іншими третіми особами, зазначеними в підпункті 5.2 пункту 5 даної Політики конфіденційності, які отримали доступ до персональних даних користувачів, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої підстави визначеної законодавством України.

1.1.6. «Суб'єкт персональних даних» - фізична особа, персональні дані якої обробляються.

1.1.7. «Згода суб'єкта персональних даних» - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її обізнаності) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій формі або у формі, яка дозволяє зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згоду суб'єкта персональних даних може бути надано під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки.

1.1.8. «Інтернет крамниця» - це веб-сторінка, розміщена в мережі Інтернет на унікальній адресі (URL) elven.garden, а також її домені.

1.1.9. «Користувач Інтернет крамниці» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Інтернет крамниці, за допомогою мережі Інтернет, в тому числі до інформації, матеріалів і продуктів, розміщених в Інтернет крамниці, в межах чинного законодавства.

1.1.10. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.11. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Інтернет крамниці.

1.1.12. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє в Інтернет крамниці і оплачує за допомогою платіжних систем.

2. Загальні положення

2.1. Використання Інтернет крамниці Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. Згода на обробку персональних даних вважається одержаною Адміністрацією згідно з умовами цієї Політики конфіденційності та Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Інтернет магазину.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до Інтернет крамниці. Інтернет крамниця не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними в Інтернет крамниці.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при:

3.1.1. реєстрації в Інтернет крамниці;

3.1.2. підписці на інформаційну e-mail розсилку;

3.1.3. оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в межах цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм в Інтернет крамниці і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності);

3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності);

3.2.6. фотографію (при необхідності).

3.3. Інтернет крамниця також захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

- IP адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер;

- час доступу;

- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин (елементів) сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет крамниця здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, крім зазначеної вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2 та 5.3 цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Адміністрація може використовувати Персональні дані Користувача  в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого в Інтернет крамниці для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Інтернет крамниці.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Інтернет крамниці, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин (елементів) Інтернет крамниці, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Інтернет крамниці.

4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет крамниці.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи і терміни обробки Персональних даних

5.1. Обробка Персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким способом в межах законодавства, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку (в тому числі електронного), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті elven.garden, включаючи доставку Товару, документації або e-mail повідомлень.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі і в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. При передачі персональних даних у випадку, передбаченому пунктом 5.3 цієї Політики конфіденційності, Адміністрація має право не інформувати Користувача про таку передачу.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати власне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Інтернет крамниці, і давати згоду на їх обробку в порядку, встановленому цією Політикою конфіденційності.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про Персональні дані в разі зміни такої інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його Персональних даних, якщо таке право не обмежене, згідно з законодавством. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його Персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо Персональні дані є неповними, застарілими, неточними, отриманими з порушенням законодавства або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у  пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих Персональних даних Користувача, за винятком пунктів 5.2 і 5.3 цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів для захисту Конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування Персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація за невиконання своїх зобов'язань, передбачених цією Політикою конфіденційності, несе відповідальність згідно з законодавством України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2, 5.3 і 7.2 цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі Законів України “Про рекламу”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не виключно: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини (елемента) Інтернет крамниці, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина (елемент) Інтернет крамниця може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать ФОП Бєлов Павло Олександрович, а так само може належати і іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Інтернет крамниці.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого змісту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті Інтернет крамниці) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Інтернет крамницю.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, в тому числі збитки, завдані Користувачу в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого змісту і інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Інтернет крамниці або переданих через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання, або неможливості використання Інтернет крамниці або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті Інтернет крамниці.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на сайті Інтернет крамниці, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до законодавства України

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Зміни в цю Політику конфіденційності набирають чинності з моменту її розміщення на сайті elven.garden, якщо інше не передбачено новою редакцією цієї Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід надсилати на адресу: [email protected]

9.4. Ця Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://elven.garden/privacy-policy


Редакція від 24.03.2021 року

м.Київ, Україна, ФОП Бєлов Павло Олександрович.